Thứ hai, 09/09/2019 | 14:53 GMT+7 - Xem: 5,545 |

Trao kinh phí hỗ trợ trong hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 7/12/2017 của HĐND tỉnh về một số cơ chế tài chính khuyến khích hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020.

Ngày 20/8, tại Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học và công nghệ đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, chứng nhận hợp quy cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đợt 2-2019. Tổng kinh phí hỗ trợ đợt 2 là 510 triệu đồng cho 22 đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 7/12/2016 của HĐND tỉnh, mỗi tiêu chuẩn cơ sở được hỗ trợ 10 triệu đồng; hệ thống QLTT ISO 14000 được hỗ trợ 50 triệu đồng/1 hệ thống; hệ thống QLTT ISO 22000 là 30 triệu đồng/1 hệ thống; công bố hợp quy là 20 triệu đồng/1 sản phẩm; hỗ trợ 10 triệu đồng nhãn hiệu; mỗi sáng chế được hỗ trợ 50 triệu đồng; giải pháp hữu ích được hỗ trợ là 30 triệu đồng.

Hồ sơ đăng ký hỗ trợ theo Nghị quyết 43/2016/NQ-HĐND gửi về Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ: Tầng 15, Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Nguồn: Chi cục TĐC Quảng Ninh.