Thứ ba, 08/12/2020 | 13:42 GMT+7 - Xem: 2,005 |

Dự thảo Quy định ghi nhãn nước xuất xứ của thịt lợn của Đài Loan

Ngày 30/11/2020 Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) của Đài Loan thông báo dự thảo Quy định ghi nhãn nước xuất xứ của thịt lợn và các bộ phận ăn được khác của lợn để cung cấp trực tiếp thực phẩm.

Nội dung: Dự thảo quy định này yêu cầu ghi nhãn ở nước xuất xứ đối với các sản phẩm có chứa thịt lợn và và các bộ phận ăn được khác của lợn để cung cấp thông tin cho người tiêu dùng lựa chọn. Trong đó quy định tất cả các suất ăn có thịt lợn và các bộ phận ăn được khác của lợn để cung cấp trực tiếp cho thực phẩm phục vụ tại cơ sở phục vụ ăn uống phải ghi rõ xuất xứ (nơi xuất xứ) của chúng. Nơi xuất xứ của thịt lợn và các bộ phận ăn được khác của lợn phải là nơi lợn được giết mổ.

Việc ghi nhãn thực phẩm theo quy định của Quy định này phải được dán nhãn bằng tiếng Trung Quốc và dưới dạng thực đơn, thẻ, nhãn hiệu (nhãn) hoặc bảng thông báo, lần lượt được dán, treo, dựng (chèn), dán hoặc sử dụng theo những cách khác có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhãn phải đảm bảo mặt trước của phần còn lại có chiều dài và chiều rộng lớn hơn bốn milimét.

Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp nếu có: Thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_7324_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_7324_00_x.pdf

Mã thông báo: G / TBT / N / TPKM / 443