Thứ hai, 09/09/2019 | 15:00 GMT+7 - Xem: 5,687 |

Tập huấn chuyên sâu về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ quản lý, thư ký ISO tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN tỉnh Quảng Ninh năm 2019.

 

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 23/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001: 2015 và duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh.

Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ISO của Tỉnh phối hợp với Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức 03 lớp đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên sâu về quản lý, điều hành HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ quản lý, điều hành tại các đơn vị thuộc cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn Tỉnh. Thời gian diễn ra: Lớp 1 từ ngày 05/8/2019 đến 09/8/2019; Lớp 2 từ: 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019; Lớp 3 từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019 với gần 100 học viên tham dự.

Tại buổi tập các buổi tập huấn, các học viên được nghe các Giảng viên đào tạo của Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Chất lượng truyền đạt các nội dung về: Tổng quan về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, sự thay đổi tiêu chuẩn ISO 9001:2015 so với tiêu chuẩn ISO 9001:2008; chuyển đổi Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; quy trình và kỹ năng đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn ISO 9001:2015; thực hành đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn ISO 9001:2015…

Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 gồm 10 phần: Phạm vi - Tài liệu viện dẫn -  Thuật ngữ và định nghĩa - Bối cảnh của tổ chức - Lãnh đạo - Hoạch định - Hỗ trợ - Quá trình hoạt động - Đánh giá kết quả - Cải tiến. Phương pháp xây dựng và áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 gồm 3 bước cơ bản: chuẩn hóa, quy trình hóa (xây dựng các thủ tục dạng văn bản); ban hành và áp dụng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng; kiểm soát và cải tiến hệ thống…

Thông qua buổi tập huấn giúp nâng cao nhận thức và việc tổ chức vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho học viên. Qua đó sẽ triển khai và áp dụng vào thực tiễn công tác tổ chức tại các đơn vị thuộc cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn Tỉnh góp phần đưa công tác CCHC ngày càng đi vào nền nếp và hiệu quả.

Nguồn: Chi cục TĐC Quảng Ninh