Thứ hai, 09/09/2019 | 14:55 GMT+7 - Xem: 5,464 |

Tập huấn cho nghiệp vụ về thực thi hiệp định TBT năm 2019

 

Từ ngày 22/8/2019 đến 23/8/2019 tại Thành phố Đà Nẵng, Văn phòng TBT Việt Nam tổ chức tập huấn năm 2019 cho cán bộ của Mạng lưới TBT Việt Nam. Tham dự có đại các Điểm TBT cấp Bộ và địa phương.

Tại Hội nghị Văn phòng TBT Việt Nam đã thông tin, cập nhật các nội dung đối với việc thực thi các cam kết về Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại trong khuôn khổ WTO và một số Hiệp định Thương mại tự do (FTAs) năm 2019

Hội nghị tập huấn nhằm cập nhật, bổ sung thông tin và kiến thức nghiệp vụ về TBT cho Mạng lưới TBT Việt Nam, cụ thể như sau:  Giới thiệu tài liệu hướng dẫn Điểm hỏi đáp TBT mới nhất của WTO; Hướng dẫn, khai thác và sử dụng hệ thống cảnh báo thông báo TBT & SPS – Eping và I-tip goods; Quan ngại thương mại của các nước Thành viên WTO với Việt Nam trong  phiên họp Ủy ban TBT năm 2019; Giải quyết tranh chấp và một số vụ kiện liên quan tới TBT của WTO; Giới thiệu cam kết TBT trong Hiệp định CPTPP, EVFTA;

Tại Hội nghị, các Điểm TBT đã cùng trao đổi, thảo luận và bàn giải pháp kiện toàn Mạng lưới TBT Việt Nam và Ban liên ngành TBT nhằm nâng cao năng lực triển khai hoạt động TBT trong giai đoạn tiếp theo.

Nguồn: TBT Quảng Ninh.