Thứ năm, 24/12/2020 | 07:12 GMT+7 - Xem: 1,688 |

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia của I-xra-en về sản phẩm mật ong

Ngày 27/11/2020, I-xra-en thông báo dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia SI 373 về mật ong. Dự thảo này Sửa đổi Tiêu chuẩn Bắt buộc SI 373 về mật ong, bao gồm các bản sửa đổi năm 1987 và 2001, và khác biệt đáng kể so với phiên bản tiêu chuẩn trước đó của tiêu chuẩn như sau:

– Thêm một phần mới xuất hiện sau phần 1 và bao gồm các tham chiếu quy chuẩn;

– Bổ sung vào phần 2.1 một câu xác định rằng “mật ong sẽ không phải là sản phẩm của ong nuôi trong thời gian bảo quản Mật ong trừ khi nó được làm ở cấp tổ;

– Bổ sung một phần 2.1.3 mới liên quan đến mật ong với các chất bổ sung và phụ gia;

– Các thay đổi của phần 3.1;

– Thay đổi phần 3.5.2 liên quan đến hàm lượng đường sucrose;

– Xóa chú thích và thêm một đoạn mới vào phần 4.1 đề cập đến kim loại nặng;

– Thay đổi tài liệu tham khảo trong phần 4.2 về dư lượng thuốc trừ sâu và thuốc thú y;

– Xóa phần 5.2;

– Các thay đổi về yêu cầu ghi nhãn xuất hiện trong phần 6;

– Các thay đổi của mục 7 và các tiểu mục 7.3 và 7.5 liên quan đến các phương pháp lấy mẫu và phân tích;

– Thay đổi Phụ lục thành quy chuẩn và sửa đổi các tiểu mục 1.2 (hoạt tính diastase), 1.3 (hàm lượng hydroximethylfurfural), 1.4 (độ dẫn điện);

– Xóa phần 2 và áp dụng phần quốc gia mới liên quan đến mật ong có bổ sung và phụ gia.

Cả tiêu chuẩn cũ và tiêu chuẩn sửa đổi mới này sẽ được áp dụng kể từ ngày bản sửa đổi này có hiệu lực trong thời hạn ít nhất là hai năm. Trong thời gian này, mật ong có thể được kiểm tra theo tiêu chuẩn cũ hoặc tiêu chuẩn sửa đổi mới.

Tất cả các phần của tiêu chuẩn sửa đổi sẽ được tuyên bố là bắt buộc ngoại trừ Phần 1.4 “Độ dẫn điện” trong Phụ lục.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người. Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Mã thông báo: G/TBT/N/ISR/1179