Thứ năm, 24/12/2020 | 07:15 GMT+7 - Xem: 2,024 |

Dự thảo các tiêu chuẩn an toàn và thông tin bắt buộc của Úc đối với hàng tiêu dùng có chứa pin

Pin Cúc Áo là gì? Lưu Ý & Thông Tin Sản phẩm Mới 2020

Ngày 30/9/2020, Úc thông báo về Dự thảo các tiêu chuẩn an toàn và thông tin bắt buộc của Úc – các yêu cầu đề xuất đối với hàng tiêu dùng có chứa pin dạng nút và pin đồng xu và pin dạng nút và pin đồng xu.   Dự thảo các tiêu chuẩn an toàn và thông tin bắt buộc của Úc quy định các yêu cầu đối với hàng tiêu dùng có chứa pin dạng nút và pin đồng xu và pin dạng nút và pin dạng đồng xu

– Tiêu chuẩn an toàn cho hàng tiêu dùng có chứa pin cúc áo và pin đồng xu quy định các yêu cầu đối với hàng tiêu dùng sử dụng/chứa pin cúc áo/pin đồng xu được thiết kế để loại bỏ khả năng tiếp cận của trẻ em đối với pin dạng cúc áo/đồng xu, bao gồm cả việc pin phải an toàn không giải phóng pin trong các điều kiện lạm dụng và sử dụng bình thường và có thể thấy trước.

– Tiêu chuẩn an toàn cho pin cúc áo và pin đồng xu quy định các yêu cầu đối với bao bì chống trẻ em đối với pin dạng nút và pin đồng xu.

– Tiêu chuẩn thông tin cho người tiêu dùng hàng hóa có chứa pin dạng cúc áo và pin đồng xu quy định các yêu cầu về cảnh báo và thông tin trên bao bì, hướng dẫn và tại điểm bán lẻ đối với các sản phẩm không đóng gói.

– Tiêu chuẩn thông tin cho pin dạng cúc áo và pin đồng xu quy định các yêu cầu về cảnh báo và thông tin trên bao bì của pin dạng cúc áo và pin dạng đồng xu cũng như ghi nhãn trên một số pin dạng đồng xu.

Pin dạng cúc áo và dạng đồng xu tiềm ẩn nguy cơ gây sát thương, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Khi nằm trong cơ thể và tiếp xúc với chất dịch cơ thể, pin cúc áo và pin đồng xu có thể đốt cháy qua mô và gây chảy máu thảm khốc.

Mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vẹ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

G/TBT/N/AUS/123