Thứ năm, 24/12/2020 | 07:27 GMT+7 - Xem: 2,730 |

Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) mới công bố tháng 11

Ngày 13/10/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2783/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13187:2020, Phòng thí nghiệm đo lường - Tiêu chí đánh giá năng lực đo lường, 

 

Ngày 13/10/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2782/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12983:2020, Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Bồn vận chuyển LNG trên phương tiện giao thông đường bộ - Yêu cầu chung về thiết kế, chế tạo, kiểm tra và thử nghiệm, 2020-13-10, 2785/QĐ-BKHCN

TCVN 12984:2020, Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Các yêu cầu  kỹ thuật và phương pháp thử đối với LNG thương mại,

TCVN 12985:2020, Chất lỏng Hydrocacbon nhẹ làm lạnh - Đo lường hàng hóa trên tàu chở LNG,

TCVN 12885:2020, Thi công cầu đường bộ,

 

Ngày 23/10/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2861/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12876:2020,  Phương án lấy mẫu định tính hai lần có cỡ mẫu nhỏ nhất, được xác định theo chất lượng ứng với rủi ro của nhà sản uất (Prq) và chất lượng ứng với rủi ro của người tiêu dùng (Crq),

TCVN 12877:2020, Quy trình lấy mẫu chấp nhận định tính – Hệ thống lấy mẫu có số chấp nhận bằng 0 dựa trên nguyên tắc số tín nhiệm để kiểm soát chất lượng đầu ra  ,

TCVN 12878:2020, Hệ thống lấy mẫu kết hợp có số chấp nhận bằng 0 và quy trình kiểm soát quá trình để chấp nhận sản phẩm,

TCVN 12879:2020, Quy trình lấy mẫu chấp nhận định tính - Mức chất lượng quy định theo số cá thể không phù hợp trên một triệu,

TCVN 12880-1:2020, Quy trình lấy mẫu chấp nhận dựa trên nguyên tắc phân bổ ưu tiên (APP) – Phần 1: Hướng dẫn về cách tiếp cận APP ,

TCVN 12880-2-2020, Quy trình lấy mẫu chấp nhận dựa trên nguyên tắc phân bổ ưu tiên (APP) – Phần 2: Phương án lấy mẫu một lần phối hợp dùng cho lấy mẫu chấp nhận định tính,

TCVN 12881:2020, Phương án lấy mẫu liên tiếp để kiểm tra định lượng phần trăm không phù hợp (đã biết độ lệch chuẩn),

 

Ngày 23/10/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2863/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 8412:2020, Công trình thủy lợi - Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi,

TCVN 8643:2020, Công trình thủy lợi - Cấp hạn hán đối với nguồn nước tưới và vây trồng được tưới,

TCVN 9161:2020, Công trình thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá - Thiết kế, thi công và nghiệm thu,

TCVN 12845:2020, Công trình thủy lợi - Thành phần, nội dung lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo kinh tế-kỹ thuật ,

TCVN 12845:2020, Công trình thủy lợi - Thành phần, nội dung lập thiết kế kỹ thuật và thiế kế bản vẽ thi công.

Nguồn: Chi cục TĐC Quảng Ninh