Thứ năm, 24/12/2020 | 07:29 GMT+7 - Xem: 2,417 |

Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) mới công bố tháng 10

Ngày 29/9/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2682/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 15 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 5373:2020, Đồ gỗ nội thất,

TCVN 8761-2:2020, Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng - Phần 2: Nhóm các loài cây lâm sản ngoài gỗ thân gỗ lấy hạt và lấy quả,

TCVN 8761-3:2020, Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng - Phần 3: Nhóm các loài cây ngậm mặn,

TCVN 11872-2:2020, Giống cây lâm nghiệp - Cây giống thông - Phần 2: Thông nhựa,

TCVN 11872-3:2020, Giống cây lâm nghiệp - Cây giống thông - Phần 3: Thông ba lá,

TCVN 12829-1:2020, Công trình phòng cháy, chữa cháy rừng - Đường băng cản lửa - Phần  1: Băng trắng,

TCVN 12829-2:2020, Công trình phòng cháy, chữa cháy rừng - Đường băng cản lửa - Phần  2: Băng xanh,

TCVN 12714-5:2020, Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 5: Trám trắng,

TCVN 12714-6:2020, Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 6: Giổi xanh,

TCVN 12714-7:2020, Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 7: Dầu rái,

TCVN 12714-8:2020, Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 8: Lát hoa,

TCVN 12714-9:2020, Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 9: Sồi phảng,

TCVN 12824-1:2020, Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định - Phần 1: Nhóm các giống keo lai,

TCVN 12824-2:2020, Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định - Phần 2: Nhóm các giống bạch đàn lai,

TCVN 12824-3:2020, Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định - Phần 3: Nhóm các giống tràm lai,

 

Ngày 2/10/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2716/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 8 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12989:2020, Cải bẹ xanh,

TCVN 12990:2020, Cải bó xôi,

TCVN 12991:2020, Xà lách cuộn,

TCVN 12992:2020, Mướp quả tươi,

TCVN 12993:2020, Đậu cove quả tươi,

TCVN 12994:2020, Đậu đũa quả tươi,

TCVN 12995:2020, Đậu bắp quả tươi,

TCVN 12996:2020, Cà chua thân gỗ quả tươi,

 

Ngày 2/10/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2717/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12721-1:2020, Thiết bị và bề mặt sân chơi − Phần 1: Yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử,  

TCVN 12721-2:2020, Thiết bị và bề mặt sân chơi – Phần 2: Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử cho đu ,

TCVN 12721-3:2020, Thiết bị và bề mặt sân chơi – Phần 3: Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử cho cầu trượt,

TCVN 12721-4:2020, Thiết bị và bề mặt sân chơi – Phần 4: Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử cho cáp treo,

TCVN 12721-5:2020, Thiết bị và bề mặt sân chơi – Phần 5: Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử cho đồ chơi cưỡi, quay tròn,

TCVN 12721-6:2020, Thiết bị và bề mặt sân chơi – Phần 6: Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử cho đồ chơi cưỡi, bập bênh,

TCVN 12721-7:2020, Thiết bị và bề mặt sân chơi – Phần 7: Hướng dẫn lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng và vận hành,

TCVN 12722:2020, Bề mặt sân chơi giảm chấn – Phương pháp thử để xác định độ giảm chấn,

 

Ngày 2/10/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2718/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12273-6:2020, Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm - Chất dẻo - Phần 6: Phương pháp xác định tổng hàm lượng thôi nhiễm vào dầu ôliu bằng sử dụng túi

TCVN 12273-7:2020, Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm - Chất dẻo - Phần 7: Phương pháp xác định tổng hàm lượng thôi nhiễm vào chất mô phỏng thực phẩm dạng nước bằng  sử dụng túi,

TCVN 12273-8:2020, Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm - Chất dẻo - Phần 8: Phương pháp xác định tổng hàm lượng thôi nhiễm vào dầu ôliu bằng cách điền đầy,

TCVN 12273-9:2020, Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm - Chất dẻo - Phần 9: Phương pháp xác định tổng hàm lượng thôi nhiễm vào chất mô phỏng thực phẩm dạng nước bằng điền đầy,

TCVN 12273-10:2020, Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm - Chất dẻo - Phần 10: Phương pháp xác định tổng hàm lượng thôi nhiễm vào dầu ôliu (phương pháp thay thế trong trường hợp không chiết được hoàn toàn),

TCVN 12273-11:2020, Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm - Chất dẻo - Phần 11: Phương pháp xác định tổng hàm lượng thôi nhiễm vào hỗn hhợp triglyexrit tổng hợp mang đồng vị đánh dấu C,

TCVN 12273-12:2020, Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm - Chất dẻo - Phần 12: Phương pháp xác định tổng hàm lượng thôi nhiễm tại nhiệt độ thấp,

TCVN 12273-13:2020, Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm - Chất dẻo - Phần 13: Phương pháp xác định tổng hàm lượng thôi nhiễm tại nhiệt độ cao,

 

Ngày 2/10/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2719/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13028:2020, Thảm – Xác định số lượng nhung và/hoặc vòng nhung trên đơn vị chiều dài và đơn vị diện tích ,

TCVN 13029:2020, Thảm trải sàn dệt – Xác định chiều dày của nhung phía trên lớp nền ,

TCVN 13030:2020, Thảm trải sàn dệt – Xác định sự giảm độ dày dưới tải trọng động ,

TCVN 13031:2020, Thảm trải sàn dệt và laminate – Đánh giá xu hướng tĩnh điện – Phép thử đi bộ ,

TCVN13032:2020, Thảm trải sàn dệt – Phƣơng pháp xác định khối lƣợng ,

TCVN 13033:2020, Thảm trải sàn dệt – Xác định độ bền hư hại tại mép cắt khi sử dụng phép thử trống Vettermann cải tiến ,

TCVN 13034-1:2020, Thảm trải sàn dệt – Thử dây bẩn trong phòng thí nghiệm – Phần 1: Thử Kappasoil,

TCVN 13034-2:2020, Thảm trải sàn dệt – Thử dây bẩn phòng thí nghiệm – Phần 2: Thử trên thiết bị kiểu trống ,

TCVN 13035:2020, Thảm trải sàn đàn hồi – Thảm trải sàn poly(vinyl clorua) không đồng nhất có lớp lót xốp – Các yêu cầu ,

TCVN 13036:2020, Thảm trải sàn dệt – Xác định tính giòn của lớp lót xốp,

 

Ngày 2/10/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2720/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12997:2020, Cà phê – Phân tích cảm quan – Thuật ngữ và định nghĩa,

TCVN 12998:2020, Cà phê và sản phẩm cà phê – Chuẩn bị nước chiết cà phê để phân tích ,

TCVN 12999:2020, Cà phê rang – Xác định chất chiết tan trong nước ,

TCVN 13000:2020, Cà phê rang – Xác định độ ẩm ở nhiệt độ từ 98 °C đến 100 °C dưới áp suất giảm,

TCVN 13001:2020, Cà phê nhân – Xác định hàm lượng axit clorogenic – Phương pháp quang phổ,

TCVN 13002:2020, Cà phê và sản phẩm cà phê – Xác định furan bằng sắc ký khí không gian hơi và đo phổ khối lượng (HS GC-MS).

Nguồn: Chi cục TĐC Quảng Ninh