Thứ hai, 16/09/2019 | 18:14 GMT+7 - Xem: 6,181 |

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng làm việc với Trung tâm mã số mã vạch Quốc gia để xây dựng, triển khai thực hiện Đề án 100 tại Quảng Ninh

Để triển khai hoạt động hỗ trợ về truy xuất nguồn gốc và tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam, ngày 19/01/2019 Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 100/QĐ-TTg phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống quy xuất nguồn gốc (Đề án 100).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số 6454/UBND-NV ngày 06/9/2019 về việc cho phép làm việc với đoàn công tác có chuyên gia nước ngoài. Ngày 07/9/2019, tại Trụ sở làm việc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đã có cuộc làm việc với Trung tâm mã số, mã vạch quốc gia do ông Bùi Bá Chính, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Mã số mã vạch Quốc Gia làm trưởng đoàn, trong thành phần đoàn còn có các chuyên gia thuộc Tập đoàn Chứng nhận và Kiểm định Trung Quốc (CCIC).

Tại cuộc làm việc, Ông Hà Thế Nam Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, phụ trách Chi cục đã nêu ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển xây dựng, triển khai thực hiện Đề án 100 tại Quảng Ninh. Đề nghị phía Trung tâm mã số mã vạch Quốc gia đơn vị được giao chủ trì thực hiện Đề án 100 hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng, triển khai thực hiện tại Quảng Ninh. Cũng tại cuộc làm việc này về phía Chi cục đã đưa ra những khó khăn việc các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa nông sản, thủy sản sang Trung Quốc liên quan đến việc truy xuất nguồn gốc.

Ông Bùi Bá Chính cho biết, ggày 01/7/2019 Trung tâm Mã số mã vạch quốc gia đã kí kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn chứng nhận và giám định Quốc gia Trung quốc (CCIC). Hai bên thống nhất thừa nhận kết quả truy xuất nguồn gốc lẫn nhau. Theo đó, Hai bên cùng nhau thúc đẩy nghiệp vụ quản lý truy xuất nguồn gốc tại Việt Nam, đồng thời kết nối hệ thống, cùng xây dựng Hệ thống truy xuất nguồn gốc xuất nhập khẩu hàng hóa và thúc đẩy hải quan hai bên công nhận toàn diện kết quả truy xuất nguồn gốc lẫn nhau, thực hiện thuận tiện giao dịch thương mại. Về việc xây dựng, triển khai Đề án 100 tại Quảng Ninh, Trung tâm mã số mã vạch sẽ bố trí cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn Chi cục triển khai thực hiện.

Cũng tại cuộc làm việc ông Trần Minh Hồng Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Chứng nhận và kiểm định Trung Quốc (CCIC) cho biết: Để điều chỉnh thêm các vấn đề liên quan đến việc quản lý truy xuất nguồn gốc mặt hàng trái cây nhập khẩu, từ ngày 1/4/2018 doanh nghiệp nhập khẩu phải báo cáo cho cửa khẩu nhập cảnh các tài liệu quản lý truy xuất nguồn gốc của các sản phẩm nhập khẩu. Từ 1/5/2018 trái cây nhập khẩu phải được kiểm tra thực tế, trái cây nào không có thông tin truy xuất nguồn gốc chất lượng trên bao bì sẽ được xem là sản phẩm không đủ tiêu chuẩn, sẽ được trả lại hoặc tiêu hủy theo quy định”. Đề cập đến hoạt động xúc tiến nghiệp vụ truy xuất nguồn gốc với sản phẩm nhập khẩu của hai nước Việt Nam – Trung Quốc, ông Hồng cho biết hai bên sẽ tích hợp chung hệ thống truy xuất và sử dụng một mẫu tem chung. Việc này sẽ giúp hải quan, doanh nghiệp hai nước thuận lợi trong việc thực hiện khả năng giám sát của các cơ quan chức năng và nhu cầu kiểm tra thông tin của người tiêu dùng.

Ông Hà Thế Nam, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, phụ trách Chi cục TĐC đề nghị Trung tâm mã số mã vạch sớm tham mưu ban hành hướng dẫn triển khai Đề án 100 đồng thời hỗ trợ Chi cục TĐC Quảng Ninh trong việc triển khai thực hiện Đề án.

Nguồn: Chi cục TĐC Quảng Ninh