Thứ hai, 01/03/2021 | 08:26 GMT+7 - Xem: 1,327 |

THÔNG BÁO

 

Về việc thay đổi tên mềntruy cập Cổng thông tin điện tử Thông báo và hỏi đáp hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Quảng Ninh được đổi thành quangninh.tcvn.gov.vn, từ ngày 01/01/2021.

 

Đây là kênh thông tin chính thống, cung cấp thông tin thực hiện nhiệm vụ thông báo và trả lời hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (TBT Quảng Ninh). Thông báo về các quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp đang và sẽ áp dụng của thành phố đến ban thư ký của tổ chức thương mại thế giới WTO (World Trade Organization) thông qua Văn phòng TBT Việt Nam. Là cổng thông tin hỗ trợ các doanh nghiệp tại Quảng Ninh đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa trên thị trường quốc tế. 

Ban biên tập Trang thông tin điện tử TBT Qaungr Ninh trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức và Nhân dân biết để truy cập, khai thác thông tin, đóng góp ý kiến cho Trang thông tin điện tử TBT Quảng Ninh ngày càng hoàn thiện, phục vụ tốt nhiệm vụ được giao./.