Thứ năm, 10/09/2020 | 14:48 GMT+7 - Xem: 127 |

Nga thông báo Dự thảo sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật về an toàn đóng gói

Ngày 24/7/2020 cơ quan quản lý của Nga thông báo Dự thảo sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật của Liên minh Hải quan “Về an toàn đóng gói” (CU TR 005/2011) liên quan đến việc thiết lập các biểu mẫu, đề án và thủ tục đánh giá sự phù hợp dựa trên các đề án đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn đã được Quyết định của Hội đồng phê duyệt của Ủy ban số 44 ngày 18 tháng 4 năm 2018. Dự thảo sửa đổi bao gồm những sửa đổi sau:

Điều 3 “Quy tắc lưu thông trên thị trường” của CU TR 005/2011,

Điều 4 “Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu an toàn” của CU TR 005/2011,

Điều 7 “Đánh giá sự phù hợp” của CU TR 005/2011.

Mục đích của quy chuẩn này nhằm bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của con người, ngăn chặn các hành vi kinh doanh không công bằng và lừa dối chống lại người tiêu dùng bao bì (đóng gói); tăng tiềm năng xuất khẩu của các nhà sản xuất thuộc các Quốc gia thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu, loại trừ khả năng giải thích kép một số điều khoản của CU TR 005/2011, hài hòa hóa các thủ tục đánh giá sự phù hợp của CU TR 005/2011 về việc thiết lập các biểu mẫu, đề án và các thủ tục đánh giá sự phù hợp dựa trên các đề án đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, đã được phê duyệt theo Quyết định của Hội đồng Ủy ban Kinh tế Á-Âu số 44, ngày 18 tháng 4 năm 2018; Thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người. Hạn góp ý cuối cùng: ngày 24/9/2020.

https://docs.eaeunion.org/pd/ru-ru/0104863/pd_30062020

Mã thông báo: G/TBT/N/RUS/102

Nguồn: TBT Quảng Ninh