Thứ năm, 10/09/2020 | 14:43 GMT+7 - Xem: 136 |

Israel thông báo Dự thảo Quy định mức tối đa của melamine trong thực phẩm

 

Ngày 27/7/2020, Israel thông báo dự thảo Quy định mức tối đa của melamine và các chất tương tự của nó trong thực phẩm, số 5780-2020. Nội dụng: Dự thảo quy định mới do Bộ Y tế Israel công bố có tên “Quy định Bảo vệ Sức khỏe Cộng đồng (Thực phẩm) – Mức melamine được phép và các chất tương tự của nó trong thực phẩm, số 5780-2020”, sẽ thay thế các hướng dẫn tương tự có liên quan. Các quy định này thiết lập mức tối đa cho phép của melamine và các chất tương tự của nó trong thực phẩm theo Tiêu chuẩn Codex và chia nó thành ba loại thực phẩm:

Trong bột công thức cho trẻ sơ sinh và sữa công thức tiếp theo cho trẻ mới biết đi – Tối đa 1 mg / kg sản phẩm;

Ở dạng sữa công thức cho trẻ ăn sẵn – Tối đa 0,15 mg / kg sản phẩm;

Trong các loại thực phẩm khác – Tối đa 2,5 mg / kg sản phẩm.

Luật Bảo vệ Sức khỏe Cộng đồng (Thực phẩm) quy định rằng bất kỳ chỉ thị và hướng dẫn thủ tục nào của Cơ quan quản lý Thực phẩm Quốc gia, đặt ra các yêu cầu về chất lượng và an toàn đối với thực phẩm, được công bố trên trang web vào trước khi Luật này bắt đầu sẽ tiếp tục được áp dụng và được coi là như “Quy định Thực phẩm” cho đến khi các quy định được ban hành để thay thế chúng.

Mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; đảm bảo sự hài hòa. Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/ISR/20_4527_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/ISR/1152

Nguồn: TBT Quảng Ninh