Thứ năm, 10/09/2020 | 14:41 GMT+7 - Xem: 111 |

Dự thảo sửa đổi Luật Sản phẩm Thuốc lá của Cộng hòa liên bang Đức

Ngày 17/7/2020, cơ quan quản lý của Cộng hòa Liên bang Đức thông báo về Dự thảo sửa đổi Luật Sản phẩm Thuốc lá. Nội dung: Chỉ thị 2014/40/EU sẽ được chuyển đổi theo Luật về sản phẩm thuốc lá kết hợp với Pháp lệnh về sản phẩm thuốc lá thành luật của Đức. Ngoài các quy định theo chỉ thị, thuốc lá điện tử không chứa nicotine và hộp chứa thuốc nạp cũng phải được quy định bằng cách đánh đồng chúng với các sản phẩm có chứa nicotine nếu điều này là cần thiết để bảo vệ người tiêu dùng khỏi những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Khi làm như vậy, các quy định về thành phần, ghi nhãn, báo cáo, an toàn và quảng cáo sẽ được áp dụng cho thuốc lá điện tử không chứa nicotine và hộp chứa thuốc nạp.

Hơn nữa, điều khoản sẽ được thực hiện đối với các lệnh cấm bổ sung đối với quảng cáo liên quan đến các sản phẩm thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử và hộp chứa thuốc nạp. Các điều khoản bao gồm lệnh cấm quảng cáo ngoài trời, cấm bán và trưng bày miễn phí cũng như hạn chế quảng cáo trong rạp chiếu phim.

Mục đích ban hành luật này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người. Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/194/1919495.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/DEU/14/Rev.1

Nguồn: TBT Quảng Ninh