Thứ hai, 07/09/2020 | 15:01 GMT+7 - Xem: 243 |

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF trên phương tiện cứu sinh

Ngày 03/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Thông tư 20/2020/TT-BTTTT về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh”.

Theo đó Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu tối thiểu cho thiết bị điện thoại VHF loại cầm tay hoạt động trong băng tần nghiệp vụ di động hàng hải từ 156 MHz đến 174 MHz, phù hợp sử dụng trên phương tiện cứu sinh và có thể dùng trong các tàu thuyền trên biển.

Tại quy định này quy định thiết bị điện thoại VHF phải là loại cầm tay, phải có khả năng trao đổi thông tin giữa các phương tiện cứu sinh, giữa phương tiện cứu sinh và tàu thuyền, giữa phương tiện cứu sinh và đơn vị cứu nạn. Có thể sử dụng thiết bị này để trao đổi thông tin trên tàu khi hoạt động tại các tần số phù hợp. Thiết bị phải bao gồm tối thiểu: Một máy thu/phát tích hợp có ăng ten và pin; Một bộ phận điều khiển tích hợp có phím nhấn để phát; Một loa và mi-crô bên trong.

Thiết bị phải có màu vàng sáng hoặc màu da cam, được đánh dấu bằng các băng màu vàng sáng, màu da cam. Các cấu trúc về cơ khí, điện và việc lắp ráp hoàn thiện thiết bị phải tuân thủ thiết kế tốt theo mọi phương diện, thiết bị phải được thiết kế thích hợp cho việc sử dụng trên tàu thuyền. Để có thể đo kiểm sự phù hợp với Quy chuẩn, các tài liệu kỹ thuật liên quan đến thiết bị phải cung cấp kèm theo.

Về ghi nhãn: Tất cả các núm điều khiển và các chỉ thị đều phải được ghi nhãn một cách rõ ràng; Thiết bị phải được ghi nhãn rõ ràng với chỉ dẫn vận hành tóm tắt; phải được đánh dấu rõ ràng trên bề mặt ngoài với các thông tin về nhà sản xuất, dạng đăng ký của thiết bị; số xê-ri và phạm vi hoạt động an toàn; ghi rõ ràng đăng ký, thời hạn sử dụng của pin sơ cấp.

Trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan thực hiện các quy định về công bố hợp quy các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2021. Quy chuẩn này thay thế cho Quy chuẩn quốc gia QCVN 50:2011/TTTT.

Nguồn: TBT Quảng Ninh