Thứ năm, 10/09/2020 | 14:31 GMT+7 - Xem: 132 |

Góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam về truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Trại Gà Phát Vũ (Chuyên gà tre thịt thả vườn) - Văn Phòng Công Ty

Ảnh minh họa

Triển khai thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg đồng thời thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) thuộc Chương trình quốc gia nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2020, Ban kỹ thuật TCVN/TC/F8 biên soạn 06 dự thảo TCVN về Truy xuất nguồn gốc thực phẩm trên cơ sở tham khảo tài liệu của GS1 (Tổ chức Mã số mã vạch quốc tế). Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đang lấy ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân quan tâm đóng góp ý kiến cho dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia cụ thể sau:

Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt – Phần 1: Yêu cầu chung

Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt – Phần 2: Thịt bò

Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt – Phần 3: Thịt cừu

Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt – Phần 4: Thịt lợn

Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt – Phần 5: Thịt gia cầm

Truy xuất nguồn gốc – Các tiêu chí đánh giá hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Góp ý cho dự thảo TCVN xin gửi về Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam trước ngày 25/9/2020 theo địa chỉ Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 4 - Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam,

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Dự thảo tiêu chuẩn (file đính kèm): https://drive.google.com/file/d/1k1K28Pt-u8O3TVMbXJqFWNOOWprTYhxV/view?usp=sharing

Nguồn: TBT Quảng Ninh