Thứ ba, 10/11/2020 | 13:16 GMT+7 - Xem: 838 |

Tổng kết Đề án Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020

Ngày 06 tháng 11 năm 2020, tại thành phố Hạ Long, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị tổng kết Đề án Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Triển khai thực hiện Thập niên Chất lượng lần thứ hai, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010, phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng, báo cáo và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao Năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020” nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao NSCL, tăng cường khả năng cạnh tranh của các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Theo đó từ năm 2015 đến nay, Sở KH&CN đã tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng năng suất, chất lượng của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tuyên truyền, đào tạo, tư vấn xây dựng, duy trì áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn; xây dựng tổ chức đánh giá sự phù hợp hệ thống và sản phẩm, dịch vụ; hướng dẫn sản phẩm địa phương đăng ký bảo hộ. Xây dựng 30 mô hình doanh nghiệp điểm của tỉnh áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn, các công cụ cải tiến năng suất chất lượng đã thực hiện bao gồm:

Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001

Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000

Hệ thống quản lý chất lượng và năng lực PTN y tế theo ISO 15189

Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp theo OHSAS 18001

Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP)

Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (Total Productive Maintenance)

Quản lý trực quan 5S và cải tiến liên tục Kaizen

Bố trí mặt bằng sản xuất (Work Layout)

Chỉ tiêu đánh giá hoạt động chính (Key Performance Indicator)

Các công cụ thống kê và quản lý chất lượng (7 Tools)

Trong giai đoạn tới, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030;

Tại hội nghị, Sở Khoa học và Công nghệ đã kỹ kết thỏa thuận hợp tác giữa các đơn vị trong việc thực hiện Đề án Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 với Viện Năng suất Việt Nam và Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộcTổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Cũng tại Hội nghị này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 22 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án được tặng bằng khen của UBND tỉnh.

Nguồn: Chi cục TĐC Quảng Ninh