Chủ nhật, 19/04/2015 | 10:48 GMT+7 - Xem: 7,740 |

Tổng hợp các Video clip về năng suất, chất lượng

 • Giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp thủy sản

 • Giải pháp hữu hiệu nâng cao năng suất và chất lượng tại các doanh nghiệp than khoáng sản.

 • Nâng cao chất lượng dịch vụ ngành ngân hàng

 • Lean – Giải pháp nâng cao năng suất hiệu quả đối với doanh nghiệp dệt may

 • Giải pháp hữu hiệu nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm ngành dệt may

 • Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp điện tử

 • Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành thông tin và truyền thông

 • Nâng cao năng suất, chất lượng và thiết bị ngành y tế

 • Nâng cao năng suất và chất lượng dịch vụ ngành y tế

 • Quản lý chất lượng bằng 7 công cụ thống kê

 • Giải pháp nâng cao hiệu quả của các hệ thống quản lý tại doanh nghiệp

 • TPM - Công cụ duy trì hiệu suất máy móc, thiết bị

 • Áp đụng Lean - Bài học thành công của doanh nghiệp Việt Nam

 • ISO 22000 - Giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

 • ISO 27000 Bộ tiêu chuẩn bảo mật thông tin hữu hiệu

 • LEAN - Công cụ hữu hiệu để nâng cao chất lượng dịch vụ

 • ISO 9000 mô hình quản lý chất lượng hiệu quả

 • KPI công cụ quản trị hiệu quả

 • 5S nền tảng cải tiến năng suất chất lượng

 • Cải tiến năng suất chất lượng - Con đường tới thành công

 • Chiến lược phát triển năng suất Việt Nam

 • TFP và Tăng trưởng kinh tế

 • Các chi số đánh giá về năng suất

 • Năng suất và tăng trưởng kinh tế