Thứ năm, 19/11/2020 | 15:54 GMT+7 - Xem: 31 |

Trung Quốc thông báo dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia về Xi măng

Ngày 16/11/2020 Cơ quan Tiêu chuẩn hóa của Trung Quốc thông báo dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia về Xi măng.

Nội dung: Tiêu chuẩn này quy định phân loại, thành phần và vật liệu, cấp độ, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, quy tắc kiểm tra, đóng gói, đánh dấu, vận chuyển và bảo quản xi măng poóc lăng thông dụng. 

Tiêu chuẩn này thay thế GB175-2007 "Xi măng poóc lăng thông dụng" và các sửa đổi số 1, số 2 và số 3.

So với Tiêu chuẩn GB175-2007 và các sửa đổi số 1, 2 và 3, có một số thay đổi kỹ thuật chính của tiêu chuẩn này như sau:

Thành phần xi măng đã được tinh chế và điều chỉnh (xem 4.1, phiên bản 5.1 năm 2007);

Sử dụng xi măng poóc lăng xỉ, cho phép sử dụng không quá 8% và các vật liệu hỗn hợp hoạt tính khác đáp ứng 5.2.3 của tiêu chuẩn này hoặc đáp ứng tiêu chuẩn này;

Yêu cầu về "độ ổn định hấp thụ" được thêm vào như một trong các thông số của kiểm tra kiểu (xem 6.4.2.2, 8.2.2);

Bổ sung giới hạn hạt nhân phóng xạ của xi măng và phương pháp đo (xem 6.5 và 7.9);

Ghi rõ "độ mịn của xi măng poóc lăng và xi măng pooclăng thông thường theo diện tích bề mặt riêng, và diện tích bề mặt cụ thể không được nhỏ hơn 300 m2/ kg; xỉ

Các mẫu sẽ được gửi đến cơ quan giám sát và kiểm tra chất lượng xi măng của bên thứ ba được cả hai bên công nhận để kiểm tra trọng tài” (xem 8.6.2, ấn bản 9.6.2 năm 2007);

Bao bì xi măng phải đáp ứng các yêu cầu của GB9774. "Được đổi thành" Hàm lượng tịnh của mỗi bao xi măng không được nhỏ hơn 99% chất lượng ghi trên nhãn.

Tổng chất lượng của bao (bao gồm cả bao bì) không được nhỏ hơn 100% chất lượng đã ghi, hình thức đóng gói do người mua và người bán xác định thông qua thương lượng.

Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp nếu có: Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người. Ngày cuối cùng cho nhận xét: 60 ngày kể từ ngày thông báo

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_7053_00_x.pdf

Mã thông báo: G / TBT / N / CHN / 1519

Nguồn: TBT Quảng Ninh