Thứ năm, 19/11/2020 | 15:51 GMT+7 - Xem: 32 |

Trung Quốc thông báo dự thảo sửa đổi Tiêu chuẩn Quốc gia về Ghi nhãn phân bón

Ngày 06/11/2020 Cơ quan Tiêu chuẩn hóa của Trung Quốc thông báo dự thảo sửa đổi Tiêu chuẩn Quốc gia về Ghi nhãn phân bón.

Nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa, lý thuyết, nguyên tắc cơ bản, yêu cầu chung, cách trình bày và công bố nhãn hiệu, nhãn mác, chứng chỉ chất lượng, dấu in nhãn hiệu phân bón. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại phân bón được bán trong lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và không áp dụng cho những sản phẩm được sản xuất riêng cho người sử dụng theo hợp đồng và không được lưu hành trên thị trường.

Tiêu chuẩn này thay thế cho GB 18382-2001 "Nội dung và yêu cầu ghi nhãn phân bón". So với GB 18382-2001, các thay đổi kỹ thuật chính như sau:

- Sửa đổi phạm vi (xem Chương 1);

- Sửa đổi thứ tự thuật ngữ và định nghĩa, bổ sung phân bón nguyên tố trung lượng (xem 3.8), phân bón nguyên tố vi lượng (xem 3.9);

- Phân bón (xem 3.10), phân bón đóng gói, phân bón tan chậm, phân bón phủ, phân bón hỗn hợp, phân bón hợp chất vô cơ-hữu cơ,

- Loại phân bón và các thuật ngữ khác (xem 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.15, v.v. trong ấn bản năm 2001);

- Sửa đổi các nguyên tắc cơ bản (xem Chương 5), yêu cầu chung (xem Chương 6), nội dung và yêu cầu đánh dấu (xem Chương 7) và tiêu chuẩn;

- Các yêu cầu của chứng chỉ chất lượng và chứng chỉ (xem Chương 9).

Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách nếu có: Thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; Ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_6835_00_x.pdf

Mã thông báo: G / TBT / N / CHN / 1488

Nguồn: TBT Quảng Ninh