Thứ năm, 19/11/2020 | 15:50 GMT+7 - Xem: 29 |

Tanzania thông báo dự thảo Tiêu chuẩn đối với vật liệu nhựa tiếp xúc thực phẩm

Ngày 09/11/2020 Cục Tiêu chuẩn Tanzania thông báo dự thảo Tiêu chuẩn TBS/AFDC 2 (65) P3 Đặc điểm kỹ thuật cho vật liệu nhựa tiếp xúc thực phẩm Phần 5: Polystyrene.

Nội dung: Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn cơ bản về cấu tạo của chất dẻo polystyrene được coi là an toàn về mặt độc hại và không dựa trên cách thức chế biến hoặc sử dụng thực tế của nó. Khi báo cáo kết quả của phép thử hoặc phép phân tích được thực hiện theo tiêu chuẩn này, nếu các giá trị cuối cùng được quan sát hoặc tính toán, được làm tròn thì nó phải được thực hiện theo TZS 4 Làm tròn các giá trị số. Quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với vật liệu polystyrene (tinh thể và tác động mạnh) để sản xuất các đồ nhựa dùng tiếp xúc với thực phẩm

Tiêu chuẩn này không đề cập đến các yêu cầu đối với phương tiện đóng gói cho một loại thực phẩm cụ thể nào đó ngoài các xem xét về độc tính.

Đóng gói: Vật liệu phải được đóng gói phù hợp với lớp lót thích hợp (loại thực phẩm) trong vật chứa theo thỏa thuận giữa người mua và nhà cung cấp, theo cách để đảm bảo rằng các vật phẩm không bị nhiễm bẩn trong quá trình vận chuyển và bảo quản.

Đánh dấu và ghi nhãn: Mỗi gói phải được đánh dấu rõ ràng và không thể tẩy xóa được với những điều sau đây: Tên và loại vật liệu; Ngày sản xuất vật liệu; Hết hạn; Nước xuất xứ; Tên của nhà sản xuất và / hoặc nhãn hiệu thương mại, nếu có; Các bao gói phải mang ký hiệu cho loại thực phẩm (Hình 1) hoặc từ “cho loại thực phẩm” trên đó.

Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm bản chất của các vấn đề cấp bách nếu có: Thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; Yêu cầu chất lượng. Ngày cuối cùng cho nhận xét: 60 ngày kể từ ngày thông báo

Tài liệu liên quan:

• AFDC2 (66) P2: Vật liệu đóng gói để tiếp xúc với thực phẩm - Yêu cầu chung

• AFDC 2 (231) P1: Đặc điểm kỹ thuật cho vật liệu nhựa cho các ứng dụng tiếp xúc với thực phẩm Phần 3: chất tạo màu

• TZS 2247 Chương trình Tiên quyết về An toàn Thực phẩm-Phần 4: Sản xuất Bao bì Thực phẩm

• TZS 4: Làm tròn các giá trị số

• AFDC 2 (229) P1: Xác định sự di chuyển tổng thể của các thành phần vật liệu nhựa và các sản phẩm dự định tiếp xúc với thực phẩm - Phương pháp phân tích

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TZA/20_6883_00_e.pdf

Mã thông báo: G / TBT / N / TZA / 478

Nguồn: TBT Quảng Ninh