Thứ sáu, 12/06/2020 | 13:26 GMT+7 - Xem: 330 |

Hàn Quốc thông báo dự thảo sửa đổi quy định về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm

Kore - Thực Phẩm Hàn Quốc - Shop Online ở Quận Ninh Kiều, Cần Thơ ...

Ngày 08/6/2020 Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của Hàn Quốc thông báo dự thảo đề xuất sửa đổi "Quy tắc thực thi của Đạo luật về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm". Nội dung đề xuất sửa đổi là:

1. Mở rộng nhãn dinh dưỡng cho bánh gạo, các sản phẩm sacaride chế biến, vv:

- Chứa lượng đường / natri tương đối cao; thường được người Hàn Quốc tiêu thụ; được yêu cầu được dán nhãn thực tế dinh dưỡng bởi người tiêu dùng Hàn Quốc.

2. Bao gồm ghi nhãn thực phẩm hoặc quảng cáo yêu cầu sức khỏe; củng cố các biện pháp xử phạt hành chính đối với việc dán nhãn yêu cầu sức khỏe hoặc quảng cáo thực phẩm.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp khi áp dụng: Cung cấp cho người tiêu dùng thông tin tốt hơn và thúc đẩy sức khỏe cộng đồng; Thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 20 ngày kể từ ngày thông báo

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/KOR/20_3617_00_x.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/KOR/20_3617_01_x.pdf

Mã thông báo: G / TBT / N / KOR / 900