Thứ sáu, 22/05/2020 | 15:02 GMT+7 - Xem: 473 |

Dự thảo Tiêu chuẩn an toàn bắt buộc đối với đồ chơi trẻ em của Úc

Trung thu 2018: Người tiêu dùng ngày càng thích đồ chơi trẻ em hợp ...

Ngày 18/5/2020 Ủy ban cạnh tranh và người tiêu dùng của Úc (ACCC) thông báo dự thảo Tiêu chuẩn an toàn bắt buộc đối với đồ chơi trẻ em. Nội dung: ACCC đang đề xuất cập nhật tiêu chuẩn an toàn bắt buộc đối với đồ chơi trẻ em có chứa nam châm để cho phép các nhà cung cấp tuân thủ bất kỳ tiêu chuẩn tự nguyện nào được áp dụng rộng rãi sau đây:

• Tiêu chuẩn quốc tế (ISO 8124-1: 2018 - An toàn của đồ chơi - Phần 1: Các khía cạnh an toàn liên quan đến tính chất cơ học)

• Tiêu chuẩn Châu Âu (EN 71-1: 2014 + A1: 2018 - An toàn của đồ chơi - Phần 1: Tính chất cơ lý)

• Tiêu chuẩn Mỹ (ASTM F963 - 17 - Tiêu chuẩn an toàn tiêu dùng cho an toàn đồ chơi)

• Tiêu chuẩn Úc / New Zealand (AS / NZS ISO 8124.1: 2019 - An toàn của đồ chơi Phần 1: Các khía cạnh an toàn liên quan đến các tính chất cơ học, được áp dụng trong Tiêu chuẩn quốc tế).

Tiêu chuẩn an toàn được đề xuất sẽ không áp đặt bất kỳ yêu cầu nào ngoài những yêu cầu có trong các tiêu chuẩn này. Cho phép tuân thủ các tiêu chuẩn này sẽ làm giảm sự phức tạp và trùng lặp quy định hiện hành đối với các nhà cung cấp, do đó làm giảm các rào cản kỹ thuật đối với thương mại.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp khi áp dụng: Mục tiêu của tiêu chuẩn an toàn bắt buộc là giảm nguy cơ thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong cho trẻ em dưới 14 tuổi do nuốt phải nam châm trong đồ chơi. Bảo vệ sức khỏe và an toàn của con người. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Email: tbt.enquiry@dfat.gov.au

Mã thông báo: G / TBT / N / AUS / 120