Thứ sáu, 12/06/2020 | 13:20 GMT+7 - Xem: 328 |

Dự thảo sửa đổi về hạn chế nhập khẩu các chất thải để thúc đẩy tái chế chất thải sinh hoạt của Hàn Quốc

Sabe que es un ecobloque? Municipalidad de San José se los recibe

Ngày 08/6/2020 Bộ Môi trường của Hàn Quốc thông báo dự thảo sửa đổi về hạn chế nhập khẩu các chất thải để thúc đẩy tái chế chất thải sinh hoạt.

Nội dung: Hàn Quốc đang cố gắng cấm nhập khẩu nhựa thải (PET / PE / PP / PS) để thúc đẩy tái chế chất thải sinh hoạt. Do giá dầu giảm và tác động của Covid-19, do lượng chất thải nhựa tích lũy ở Hàn Quốc tăng lên và sự bất ổn của thị trường tái chế tăng lên, chúng tôi dự định hạn chế nhập khẩu nhựa thải của một số vật liệu với số lượng lớn để thúc đẩy tái chế chất thải nhựa ở Hàn Quốc.

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp khi áp dụng: Bảo vệ sức khỏe con người và bảo vệ môi trường. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 20 ngày kể từ ngày thông báo

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/KOR/20_3582_00_x.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/KOR/20_3582_01_x.pdf

Mã thông báo: G / TBT / N / KOR / 899