Thứ sáu, 22/05/2020 | 15:10 GMT+7 - Xem: 472 |

Dự thảo quy định các yêu cầu đối với việc ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn của Trung Quốc

Điều kiện được nhập khẩu mặt hàng thực phẩm 

Ngày 11/5/2020 cơ quan quản lý của Trung Quốc thông báo dự thảo quy định chung Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm Quốc gia về Ghi nhãn Thực phẩm Đóng gói. Nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn. Trong đó dự thảo quy định một số nội dung chính sau:

- Tiêu chuẩn này áp dụng cho nhãn thực phẩm đóng gói sẵn được cung cấp trực tiếp cho người tiêu dùng và nhãn thực phẩm đóng gói sẵn không được cung cấp trực tiếp cho người tiêu dùng.

- Tiêu chuẩn này không áp dụng cho nhãn bao bì lưu trữ và vận chuyển thực phẩm, thực phẩm số lượng lớn và tiền mặt làm sẵn để bảo vệ thực phẩm đóng gói sẵn trong quá trình bảo quản và vận chuyển.

- Nhãn thực phẩm: Các văn bản, đồ họa, biểu tượng và tất cả các hướng dẫn trên bao bì thực phẩm.

- Tên thuộc tính: Tên đặc biệt có thể phản ánh các đặc tính vốn có của chính thực phẩm không cần giải thích hoặc đã được giải thích, nên có thể giải thích đầy đủ các thuộc tính thực sự của thực phẩm.

- Thành phần: Bất kỳ chất được sử dụng trong sản xuất hoặc chế biến thực phẩm trong sản phẩm, bao gồm cả phụ gia thực phẩm;

- Ngày sản xuất: Ngày mà thực phẩm trở thành sản phẩm cuối cùng, và cũng bao gồm ngày đóng gói.

- Thời hạn sử dụng: Khoảng thời gian để thực phẩm đóng gói sẵn duy trì chất lượng trong các điều kiện bảo quản được chỉ định trên nhãn. Trong thời gian này, sản phẩm hoàn toàn phù hợp để bán.

- Các nội dung miễn ghi trên nhãn: Các thực phẩm đóng gói sẵn sau đây có thể được miễn đánh dấu thời hạn sử dụng: Rượu có nồng độ cồn từ 10% trở lên; giấm, muối ăn, đường rắn, bột ngọt; Khi diện tích bề mặt tối đa của bao bì thực phẩm đóng gói sẵn hoặc hộp đựng bao bì nhỏ hơn 20 cm2, chỉ có tên thực phẩm, hàm lượng thực, ngày sản xuất, hạn sử dụng, tên và địa chỉ của nhà sản xuất (hoặc nhà phân phối).

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp khi áp dụng: Thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng ngừa các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Hài hòa; Giảm các rào cản thương mại và tạo điều kiện giao dịch. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_3133_00_x.pdf

Mã thông báo: G / TBT / N / CHN / 1420.

Nguồn: Lê Hồng Sơn – Chi cục TĐC