Thứ ba, 02/06/2020 | 07:16 GMT+7 - Xem: 354 |

Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Hình ảnh có liên quan

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Nhằm hạn chế sự trùng lặp hoặc bỏ sót chức năng quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Các nội dung phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương gồm: Tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật; đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Hướng dẫn xây dựng và công bố tiêu chuẩn áp dụng; tiếp nhận công bố hợp chuẩn, hợp quy; ghi nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án, chương trình nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, sản phẩm hàng hóa. Tổ chức triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Thực hiện chế độ báo cáo trao đổi, cung cấp thông tin về các nội dung có liên quan thuộc lĩnh vực quản lý giữa các Sở, ban, ngành, địa phương.

Xây dựng mạng lưới và liên kết hoạt động giữa các phòng thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Giải quyết tranh chấp, tố cáo, khiếu nại, về tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Quy chế được áp dụng kể từ ngày 01/6/2020.

Nguồn: Nguyễn Văn Tân - Chi cục TĐC