Tin tổng hợp
Kế hoạch triển khai Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”

Kế hoạch triển khai Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”

(02/06/2020)

Ngày 25/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vê việc phê duyệt “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết kế cửa hàng xăng dầu

(10/07/2020)

Ngày 30/6/2020, Bộ Công Thương đã ra Thông tư 15/2020/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu.

Tăng cường công tác quản lý xăng dầu nhập khẩu

(09/07/2020)

Tăng cường công tác quản lý xăng dầu nhập khẩu

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2

(09/07/2020)

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2

TIN CẢNH BÁO VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI CẦN QUAN TÂM THÁNG 6

(07/07/2020)

TIN CẢNH BÁO VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI CẦN QUAN TÂM THÁNG 6

Đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN

(07/07/2020)

Đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN

Hội nghị phổ biến ATTP và kiểm dịch động, thực vật xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc

(07/07/2020)

Hội nghị phổ biến ATTP và kiểm dịch động, thực vật xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc

Tiêu chuẩn về Truy xuất nguồn gốc

(07/07/2020)

Tiêu chuẩn về Truy xuất nguồn gốc

Hàm lượng tối đa cho phép trong thức ăn thủy sản

(07/07/2020)

Hàm lượng tối đa cho phép trong thức ăn thủy sản

Đề xuất Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

(30/06/2020)

Đề xuất Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Trang 1/175

Chuyên mục

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trong các nội dung đào tạo và tư vấn sau, nội dung nào các doanh nghiệp VN sẽ cần hơn ?

Website liên quan