Thứ tư, 07/10/2020 | 15:48 GMT+7 - Xem: 46 |

Nhật Bản thông báo dự thảo Sửa đổi Tiêu chuẩn ghi nhãn thực phẩm

Giá lúa gạo ngày 01/08: Doanh nghiệp tăng dự trữ, đẩy giá gạo nội địa tăng

Ngày 05/10/2020 Cơ quan vấn đề người tiêu dùng (CAA) của Nhật Bản thông báo dự thảo Sửa đổi Tiêu chuẩn ghi nhãn thực phẩm (liên quan đến gạo chưa đánh bóng và gạo đã đánh bóng).

Nội dung: Trong hệ thống hiện hành, đối với gạo chưa đánh bóng hoặc gạo đã đánh bóng, chỉ có thể ghi nhãn nơi sản xuất, giống và năm sản xuất nếu chúng được sản xuất từ ​​gạo nguyên chưa đánh bóng có cùng nơi sản xuất, giống và năm sản xuất và nếu chúng được chứng nhận bởi Đạo luật Kiểm tra Sản phẩm Nông nghiệp (Đạo luật số 144 năm 1951) đối với các sản phẩm nội địa, hoặc nếu chúng được chứng nhận bởi các tổ chức công của các nước xuất khẩu, v.v. đối với các sản phẩm nhập khẩu. Tiêu chuẩn Ghi nhãn Thực phẩm sẽ được sửa đổi một phần để cho phép ghi nhãn nơi sản xuất, giống và năm sản xuất đối với gạo chưa đánh bóng hoặc gạo đã đánh bóng mà không có chứng nhận nêu trên, đồng thời buộc những người kinh doanh liên quan đến thực phẩm phải lưu trữ các tài liệu làm cơ sở để ghi nhãn.

Mục tiêu và cơ sở lý luận, bao gồm cả bản chất của các vấn đề cấp bách nếu có: Để đảm bảo cơ hội cho người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách tự chủ và hợp lý bằng cách sửa đổi các yêu cầu về ghi nhãn đối với gạo chưa đánh bóng và gạo đã đánh bóng; Thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn. Ngày cuối cùng cho nhận xét: 60 ngày kể từ ngày thông báo

E-mail: enquiry@mofa.go.jp

Mã thông báo: G / TBT / N / JPN / 675

Nguồn: TBT Quảng Ninh