Thứ tư, 07/10/2020 | 15:32 GMT+7 - Xem: 54 |

Tập huấn Quản lý nhà nước về đo lường và hoạt động đo lường trong doanh nghiệp

Ngày 29/9/2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ-Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng “Nâng cao nghiệp vụ quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.
Tham lớp tập huấn là cán bộ lãnh đạo, chuyên viên đại diện các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe Giảng viên trình bày các nội dung chuyên sâu về tổng quan quản lý nhà nước về đo lường và tổng quan về hoạt động đo lường trong doanh nghiệp như

Quản lý nhà nước về đo lường đối với đơn vị đo, chuẩn đo lường, phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn; Kiểm tra nhà nước về đo lường: đối tượng, nội dung kiểm tra, trách nhiệm kiểm tra, phương thức kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra; Xử phạt vi phạm hành chính trong sử dụng Phương tiện đo, thực hiện phép đo avf sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn.

Về hoạt động đo lường trong doanh nghiệp, bao gồm: Tổ chúc hoạt động đo lường trong doanh nghiệp, tổ chức; Quản lý phương tiện đo, chuẩn đo lường; Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Thông qua lớp tập huấn các học viên đã nhận biết những nội dung phải thực hiện về các quy định của pháp luật về đo lường để triển khai tại đơn vị.

Nguồn: Chi cục TĐC