Thứ tư, 07/10/2020 | 15:37 GMT+7 - Xem: 45 |

Hội nghị nâng cao chất lượng sản phẩm việt thông qua áp dụng các quy định quốc gia về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Ngày 02/10/2020, tại TP Hạ Long, Viện phát triển Doanh nghiệp-VCCI và Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội nghị “Nâng cao chất lượng sản phẩm việt thông qua áp dụng các quy định quốc gia về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” về phát triển bền vững qua việc thực hiện trách nhiệm xã hội có lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường và không sử dụng động, thực vật hoang dã.

Tại hội thảo, các doanh nghiệp đã được nghe giới thiệu những điểm chính trong khung pháp lý về chứng nhận sản phẩm tại Việt Nam tới các doanh nghiệp, như: Giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng, áp dụng và công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp; Hướng dẫn xây dựng áp dụng tiêu chuẩn về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp; Hệ thống thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp; Giới thiệu một số tiêu chuẩn quốc tế giúp doanh nghiệp tiết cận thị trường quốc tế; Hướng dẫn công bố tiêu chuẩn áp dụng và công bố hợp chuẩn; Hướng dẫn công bố tiêu chuẩn áp dụng và công bố hợp quy; Thúc đẩy xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí chất lượng sản phẩm đối với những sản phẩm trong Chương trình mỗi xã phường một sản phẩm tại Quảng Ninh.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp tham dự hội thảo đã chia sẻ những vấn đề khó khăn, thuận lợi trong việc sản xuất nhóm mặt hàng từ nông nghiệp, lâm nghiệp, khai thác thủy hải sản tới du lịch. Và có những câu hỏi từ doanh nghiệp đến các chuyên gia để giải đáp những vẫn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh, cùng nhau tìm giải pháp tháo gỡ.

Nguồn: TBT Quảng Ninh