Tin cảnh báo TBT Quảng Ninh
Nhật Bản thông báo dự thảo Sửa đổi Tiêu chuẩn ghi nhãn thực phẩm

Nhật Bản thông báo dự thảo Sửa đổi Tiêu chuẩn ghi nhãn thực phẩm

(07/10/2020)

Nhật Bản thông báo dự thảo Sửa đổi Tiêu chuẩn Ghi nhãn Thực phẩm

Ai Cập thông báo Dự thảo tiêu chuẩn Ai Cập ES 5056-1 về "Hệ thống lạnh và máy bơm nhiệt"

(07/10/2020)

Ai Cập thông báo Dự thảo tiêu chuẩn Ai Cập ES 5056-1 về "Hệ thống lạnh và máy bơm nhiệt

Thông báo dự thảo Tiêu chuẩn SI 62552 về thiết bị làm lạnh gia dụng của Israe

(07/10/2020)

Thông báo dự thảo Tiêu chuẩn SI 62552 về thiết bị làm lạnh gia dụng của Israe

Trung Quốc thông báo dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia về lốp xe máy

(28/09/2020)

Trung Quốc thông báo dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia về lốp xe máy

Trung Quốc thông báo dự thảo Quy định về ghi nhãn dinh dưỡng cho thực phẩm đóng gói sẵn

(28/09/2020)

Trung Quốc thông báo dự thảo Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm Quốc gia Quy tắc Chung về Ghi nhãn Dinh dưỡng cho Thực phẩm Đóng gói sẵn

Ukraine thông báo dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật về dán nhãn năng lượng cho tủ bảo quản lạnh

(28/09/2020)

Ukraine thông báo dự thảo quy định về việc phê duyệt Quy chuẩn kỹ thuật về dán nhãn năng lượng cho các tủ bảo quản lạnh chuyên nghiệp

Ai Cập thông báo dự thảo quy định về cấp Giấy chứng nhận hợp quy cho các lô hàng thực phẩm nhập khẩu.

(28/09/2020)

Ai Cập thông báo dự thảo quy định về việc Đăng ký Cơ quan Đánh giá Hợp quy cấp Giấy chứng nhận hợp quy cho các Lô hàng Thực phẩm nhập khẩu.

Ai Cập thông báo dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quản lý việc cấp giấy chứng nhận cho thực phẩm xuất khẩu

(28/09/2020)

Ai Cập thông báo dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quản lý việc cấp giấy chứng nhận hợp lệ cho thực phẩm xuất khẩu

Đan Mạch thông báo dự thảo Quy định các yêu cầu an toàn đối với sản phẩm đồ chơi

(28/09/2020)

Đan Mạch thông báo dự thảo Quy định các yêu cầu an toàn đối với đồ chơi

Nga thông báo Dự thảo sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật về an toàn đóng gói

(10/09/2020)

Nga thông báo Dự thảo sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật của Liên minh Hải quan “Về an toàn đóng gói”

Trang 1/51

Chuyên mục

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trong các nội dung đào tạo và tư vấn sau, nội dung nào các doanh nghiệp VN sẽ cần hơn ?

Website liên quan