Thứ tư, 29/07/2020 | 16:09 GMT+7 - Xem: 251 |

Dự thảo quy định về kiểm tra pháp lý đối với ống thép mạ kẽm nhúng nóng

Ngày 23/7/2020 Cơ quan quản lý của Đài Loan thông báo dự thảo quy định kiểm tra pháp lý đối với ống thép mạ kẽm nhúng nóng.  Nội dung: Nhằm đảm bảo an toàn cho thép được sử dụng trong xây dựng công cộng, Cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Kiểm tra (BSMI) dự định sẽ điều chỉnh các yêu cầu kiểm tra đối với ống thép mạ kẽm nhúng nóng. Quy trình đánh giá sự phù hợp cho tất cả các sản phẩm đó sẽ là Đăng ký chứng nhận sản phẩm.

Các thủ tục đánh giá sự phù hợp cho kế hoạch kiểm tra như sau:

Đăng ký Chương trình chứng nhận sản phẩm (RPC) (Mô-đun II + VII).  Thông tin cụ thể được đăng trên trang web BSMI: https://www.bsmi.gov.tw/wSite/mp?mp=2.

Yêu cầu liên quan cho các thủ tục kiểm tra:

Cả sản phẩm nhập khẩu và sản xuất trong nước theo đề xuất này phải phù hợp với các yêu cầu kiểm tra khi có hiệu lực. Chương trình đánh giá sự phù hợp áp dụng là Đăng ký chứng nhận sản phẩm (RPC).

BSMI sẽ chấp nhận đơn đăng ký Sản phẩm vào ngày đề xuất này được công bố. Sau khi các ứng dụng được BSMI xem xét và phê duyệt, (các) Giấy chứng nhận đăng ký sản phẩm sẽ được cấp và có hiệu lực trong 3 năm kể từ ngày phát hành.

C02 Cồng số là mã quy định nhập khẩu của các sản phẩm tuân theo đề xuất này.

- Phí kiểm tra các sản phẩm được liệt kê sẽ được thu thập dựa trên Quy định quản lý lệ phí kiểm tra hàng hóa.

- Các tiêu chuẩn kiểm tra của các sản phẩm được liệt kê trong bảng sẽ là phiên bản được công bố trong thông báo này. Nếu có bất kỳ phiên bản cập nhật nào, BSMI sẽ công bố ngày thực hiện của phiên bản cập nhật trong thông báo tiếp theo.

- C.C.C. Các mã được liệt kê trong bảng chỉ được sử dụng để tham khảo. Hoàn thành các thủ tục kiểm tra là cần thiết cho các sản phẩm được liệt kê trong bảng mặc dù C.C.C. Mã được xác định khác nhau bởi Cục Hải quan, Bộ Tài chính hoặc Cục Ngoại thương, Bộ Kinh tế

Mục tiêu và lý do, bao gồm bản chất của các vấn đề khẩn cấp khi áp dụng: Bảo vệ sức khỏe và an toàn của con người. Ngày cuối cùng để nhận xét: 60 ngày kể từ ngày thông báo

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_4395_00_e.pdf

Mã thông báo: G / TBT / N / TPKM / 423