Thứ tư, 29/07/2020 | 15:55 GMT+7 - Xem: 2,157 |

Quy định về ghi nhãn mác đối với pin Lithium

 

HiroLap - Chuyên laptop có tính năng đặc biệt: Siêu mỏng, siêu nhẹ ...

Ngày 09/07/2020, Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư 15/2020/TT-BTTTT kèm theo QCVN 101:2020/BTTTT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Pin Lithium cho các thiết bị cầm tay.

Quy chuẩn này bao gồm các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu làm cơ sở kỹ thuật cho việc quản lý, đánh giá chất lượng pin lithium cho thiết bị cầm tay gồm pin lithium rời hoặc lắp trong điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính xách tay. Quy chuẩn không áp dụng đối với pin lithium rời là sạc dự phòng.

Quy chuẩn này quy định Pin phải được ghi nhãn mác rõ ràng và bền bao gồm các thông tin sau đây:

- Li hoặc Li-ion (có thể nạp lại) thứ cấp.

- Ký hiệu pin được ký hiệu như sau:

N1 A1 A2 A3 N2 / N3 / N4 - N5

trong đó

N1 là số lượng dãy các tế bào được kết nối trong pin;

A1 ký hiệu điện cực âm trong đó:

I là cacbon; L là kim loại Li hoặc hợp kim Li; T là titan; X là các nguyên tố khác.

A2 ký hiệu điện cực dương trong đó: C là coban; F là sắt; Fp là sắt phốt phát; N là niken; M là mangan; Mp là mangan phốt phát; T là titan; V là vanadium; X là các nguyên tố khác.

A3 ký hiệu hình dạng của tế bào trong đó: R là hình trụ; P là hình lăng trụ;

N2 là số nguyên làm tròn đến giá trị tiếp theo của đường kính tối đa (nếu là R) hoặc độ dày (nếu là P), đơn vị tính là mm;

N3 là số nguyên làm tròn đến giá trị tiếp theo của độ rộng tối đa (nếu là P) (N3 không được thể hiện nếu là R), đơn vị tính là mm;

N4 là số nguyên làm tròn đến giá trị tiếp theo của chiều cao tối đa, đơn vị tính là mm (Nếu kích thước nhỏ hơn 1 mm đơn vị được sử dụng là 1/10 mm và số đơn được viết là tN);

N5 là số của hàng tế bào nối song song, giá trị này lớn hơn 1 (không thể hiện nếu giá trị là 1).

- Điện cực.

- Ngày sản xuất.

- Tên hoặc mã của nhà sản xuất.

- Dung lượng danh định.

- Điện áp danh định.

Tại Quy chuẩn đưa ra những quy định kỹ thuật gồm: Yêu cầu về các điện cực; yêu cầu về cảm quan; yêu cầu đối với tế bào; yêu cầu về đặc tính điện; yêu cầu về đặc tính an toàn; yêu cầu về dung sai thông số đo; phương pháp đo đặc tính điện; phương pháp đo đặc tính an toàn.

Pin lithium thuộc phạm vi điều chỉnh đã quy định phải tuân thủ các quy định kỹ thuật trong quy chuẩn này và thực hiện công bố hợp quy theo quy chuẩn. Việc đo kiểm/thử nghiệm đối với yêu cầu kỹ thuật về đặc tính àn toàn được thực hiện bởi phòng thử nghiệm trong nước được chỉ định hoặc thử nghiệm ngoài nước được thừa nhận. Các yêu cầu kỹ thuật khác ngoài quy chuẩn này, tổ chức, cá nhân được phép sử dụng kết quả đo kiểm/thử nghiệm trong nước chỉ định hoặc phòng thí nghiệm ngoài nước thừa nhận hoặc các phòng thí nghiệm trong nước và ngoài nước được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17025 hoặc kết quả đo kiểm/thử nghiệm của nhà sản xuất.

Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện công bố hợp quy các loại pin lithium dùng cho thiết bị cầm tay thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại điều 1.1 và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2021, thay thế cho Thông tư số 07/2016/TT-BTTTT ngày 17/3/2016.

Nguồn: Lê Hồng Sơn – Chi cục TĐC.