Thứ tư, 29/07/2020 | 15:51 GMT+7 - Xem: 2,127 |

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về than thương phẩm

Ban kỹ thuật TCVN/TC27 Nhiên liệu khoáng rắn triển khai Soát xét TCVN 8910:2015 Than thương phẩm - Yêu cầu kỹ thuật nhằm nâng cao yêu cầu quản lý, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng than trong thực tế.

Than là nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng, được sử dụng trong các ngành kinh tế như điện, xi măng, phân bón… Với tổng nhu cầu than cho sản xuất điện mặc dù dự báo hiện nay đã thấp hơn so với trước đây nhưng vẫn rất lớn. Dự kiến, năm 2020 cần trên 67 triệu tấn và đến năm 2030 cần khoảng 150 triệu tấn. Chính vì vậy, việc nhập khẩu than trong thời gian tới sẽ chiếm tỷ trọng ngày càng lớn. 

Dự thảo TCVN về than thương phẩm 

Trong khi đó, sản xuất than trong nước dự báo chỉ đạt từ 42 - 50 triệu tấn/năm. Trong tương lai, an ninh năng lượng quốc gia phụ thuộc rất lớn vào nguồn than nhập khẩu từ thị trường thế giới. Hơn nữa, vấn đề đặt ra là, không chỉ “gom” đủ số lượng than, mà chủng loại, chất lượng than nhập khẩu cũng là chuyện phải quan tâm.

Nhằm xem xét bổ sung yêu cầu của một số loại than nhập khẩu và pha trộn để đáp ứng với yêu cầu quản lý, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng than trong thực tế. Cũng như để đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, Nhà nước, Chính phủ giao cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc phối hợp điều hành sản xuất, kinh doanh đáp ứng đầy đủ yêu cầu về than của các hộ tiêu thụ trong nước. Trong quá trình áp dụng thực tế TCVN 8910:2015 Than thương phẩm – Yêu cầu kỹ thuật đã có những vấn đề bất cập liên quan đến qui định về chất lượng do đặc thù của từng chủng loại than. Các quy định về hàm lượng chất bốc của than trong tiêu chuẩn này không còn phù hợp với các loại than nhập khẩu, pha trộn sử dụng ở nước ta hiện nay, nên việc soát xét tiêu chuẩn này nhằm xem xét lại các quy định trong tiêu chuẩn để bổ sung các quy định của một số loại than nhập khẩu, pha trộn nhằm phục vụ công tác quản lý cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh than góp phần vào sự phát triển ổn định kinh tế, xã hội của đất nước.

Việc soát xét TCVN 8910:2015 Than thương phẩm – Yêu cầu kỹ thuật để xem xét điều chỉnh, bổ sung một số loại than nhập khẩu, pha trộn đang tồn tại thực tế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh than đáp ứng các yêu cầu về quản lý nhà nước phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đối với nhiên liệu than.

Nguồn: vietq.vn