Thứ hai, 10/07/2017 | 08:02 GMT+7 - Xem: 3,018 |

Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 2253/BTNMT-KHCN gửi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2018 của Bộ.

Theo Công văn, năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến xây dựng 65 TCVN, trong đó: 11 TCVN thuộc lĩnh vực đất đai; 08 TCVN thuộc lĩnh vực khí tượng thủy văn; 44 TCVN thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản; 02 TCVN thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

Đối với lĩnh vực đất đai, 11 TCVN sẽ được xây dựng gồm: dữ liệu về thửa đất; dữ liệu về đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất; dữ liệu về tài sản gắn liền với đất; dữ liệu về người sử dụng đất, người quản lý đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; dữ liệu về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; dữ liệu tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; dữ liệu về sự biến động trong quá trình sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất; dữ liệu hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh; dữ liệu sử dụng đất cấp huyện; dữ liệu sử dụng đất cấp xã; dữ liệu kết quả điều tra kiểm kê.

Đối với lĩnh khí tượng thủy văn, 08 TCVN sẽ được xây dựng gồm: Đánh giá chất lượng bản tin dự báo khí tượng; Đánh giá chất lượng bản tin dự báo thủy văn; vị trí, công trình quan trắc đối với trạm khí tượng bề mặt; Vị trí, công trình quan trăc đối với trạm thủy văn; Vị trí, công trình quan trắc đối với trạm hải văn; Quan trắc khí tượng bề mặt; Quan trắc mực nước và nhiệt độ nước sông; Quan trắc hải văn.

Đối với lĩnh vực địa chất khoáng sản, 44 TCVN sẽ được xây dựng bao gồm: Đất đá và quặng - Phần 1: Xác định hàm lượng Selen - Phương pháp hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hidrua hóa; Đất đá và quặng - Phần 2: Xác định hàm lượng Antimon - Phương pháp hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hidrua hóa; Đất đá và quặng - Phần 3: Xác định hàm lượng Asen - Phương pháp hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hidrua hóa; Đất đá và quặng - Phần 4: Xác định hàm lượng Thủy ngân - Phương pháp hấp thụ nguyên tử bay hơi lạnh; Đất đá và khoáng vật silicat - Berili - Phương pháp hấp thụ nguyên tử; Quặng barit - Phần 1: Xác định hàm lượng Bari - Phương pháp khối lượng; Quặng barit - Phần 2: Xác định hàm lượng Silic - Phương pháp khối lượng; Quặng barit - Phần 3: Xác định hàm lượng Lưu huỳnh - Phương pháp khối lượng; Quặng barit - Phần 4: Xác định hàm lượng sắt tổng số - Phương pháp chuẩn độ; Mẫu đất - Xác định các nguyên tố kim loại - Phương pháp huỳnh quang tia X (XRF) sử dụng thiết bị cầm tay; Điều tra, đánh giá địa chất môi trường -Quy trình đo mẫu đất trên máy phổ gamma phân giải cao; Điều tra, đánh giá địa chất môi trường -Quy trình đo mẫu nước trên máy phổ gamma phân giải cao; Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Quy trình đo mẫu nông phẩm trên máy phổ gamma phân giải cao; Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp xác định hoạt độ phóng xạ của 137Cs trên máy phổ gamma phân giải cao; Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp xác định hoạt độ phóng xạ của 7 Be trên máy phổ gamma phân giải cao; Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp xác định hoạt độ phóng xạ của 210Pb trên máy phổ gamma phân giải cao; Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản: Quy trình chuẩn hệ phổ kế gamma phân giải cao để đo hoạt độ phóng xạ; Đất, đá và quặng - Phần 1: Phương pháp lấy mẫu thể trọng lớn; Đất, đá và quặng - Phần 2: Phương pháp lấy mẫu thể trọng nhỏ; Đất, đá và quặng - Phần 3: Phương pháp lấy mẫu hàm suất; Đất, đá và quặng - Phần 4: Phương pháp lấy mẫu rãnh điểm; Đất, đá và quặng - Phần 5: Phương pháp lấy mẫu rãnh; Mẫu đá - Quy trình lấy, gia công mẫu đá granit và tách khoáng vật thạch anh cho phân tích đồng vị oxy; Mẫu đã - Quy trình lấy, gia công mẫu đá granit và tách khoáng vật biotit cho phân tích đồng vị hydro; Quặng sulfila - Quy trình lấy và gia công mẫu quặng sulfila cho phân tích đồng vị lưu huỳnh; Mẫu đá - Quy trình lấy, gia công mẫu đá magma xâm nhập và tách khoáng vật zircon cho phân tích đồng vị Uran- Chì (U- Pb); Mẫu đá - Quy trình lấy, gia công mẫu đá granit và tách khoánjg vật muscovite cho phân tích đồng vị Argon- Argon (Ar-Ar); Mẫu đá - Quy trình lấy, gia công mẫu đá granit và tách khoáng vật kali felspat cho phân tích đồng vị Kali-Argon (K-Ar); Mẫu đá - Quy trình lấy, gia công mẫu basalt và tách khoáng vật plagioclass cho phân tích đồng vị Argon-Argon (Ar-Ar); Điều tra địa chất về khoáng sản - Phần 1: Công trình dọn sạch vết lộ - Yêu cầu kỹ thuật; Điều tra địa chất về khoáng sản - Phần 2: Công trình hố - Yêu cầu kỹ thuật; Điều tra địa chất về khoáng sản - Phần 3: Công trình hào - Yêu cầu kỹ thuật; Điều tra địa chất về khoáng sản - Phần 4: Công trình giếng nông - Yêu cầu kỹ thuật; Điều tra địa chất về khoáng sản - Phần 5: Công trình giếng sâu - Yêu cầu kỹ thuật; Điều tra địa chất về khoáng sản - Phần 6: Công trình lò bằng - Yêu cầu kỹ thuật; Điều tra địa chất về khoáng sản - Phần 7: Công trình lò nghiêng - Yêu cầu kỹ thuật; Than nâu, than non - Phương pháp đốt nhiệt độ cao bằng tia hồng ngoại xác định đồng thời C-H-S; Thạch cao, sản phẩm thạch cao- Phương pháp xác định hàm lượng TFe­2O3 bằng phương pháp trắc quang; Thạch cao, sản phẩm thạch cao- Phương pháp xác định hàm lượng SiO2bằng phương pháp trắc quang; Đất đá quặng apatit, phương pháp quang phổ Plasma ICP- OES xác đinh P2O5, CaO; Đất đá quặng phương pháp ICP- OES xác định nguyên tố Zr; Phương pháp gia công mẫu cho phân tích quặng chứa vàng thô; Đất đá quặng phương pháp ICP- OES xác định nguyên tố Zr; Phương pháp gia công mẫu cho phân tích quặng chứa vàng thô.

Đối với lĩnh vực công nghệ thông tin, 02 TCVN sẽ được xây dựng gồm: Dịch vụ danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường Phần 1: Mô hình tổng quát; Dịch vụ danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường Phần 2: Liên kết giao thức HTTP.

(Theo: Bộ Tài nguyên và Môi trường)