Tin từ website Chi cục TCĐLCL
Tây Ninh - Báo cáo kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quý III/2015

Tây Ninh - Báo cáo kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quý III/2015

(28/09/2015)

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tây Ninh báo cáo kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quý III/2015...

Tây Ninh - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2015 và phương hướng tháng 10/2015

(07/09/2015)

Tháng 9/2015, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tây Ninh báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 9/2015 và phương hướng tháng 10/2015...

Kiên Giang - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8 năm 2015 và kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2015

(25/08/2015)

Ngày 18 tháng 9 năm 2015, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8 năm 2015 và kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2015...

Hưng Yên - Báo cáo kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8 năm 2015

(17/08/2015)

Tháng 8 năm 2015, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hưng Yên báo cáo kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8 năm 2015...

Tây Ninh - Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2015 và phương hướng tháng 9/2015

(07/08/2015)

Tháng 8 năm 2015, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tây Ninh Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2015 và phương hướng tháng 9/2015...

Xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 trong các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước - Cách làm của Bắc Giang

(23/07/2015)

Với quyết tâm cải cách hành chính, tỉnh Bắc Giang đã triển khai, áp dụng nhiều biện pháp, trong đó có việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 (HTQLCL) vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước

Bình Dương- Báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2015

(22/07/2015)

Ngày 3/7/2015, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Báo cáo số 28/BC-TĐC về hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2015. Theo đó, về công tác tham mưu, Chi cục đã trình UBND tỉnh tờ trình vận động doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2015...

Kiên Giang- Báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2015 và kế hoạch hành động tháng 8/2015

(21/07/2015)

Ngày 15/7/2015, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Báo cáo số 70/BC-TĐC về hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2015 và kế hoạch hành động tháng 8/2015. Theo đó, về tình hình tham mưu giúp Sở triển khai ISO hành chính công, Chi cục đã tiếp nhận 01 thông báo công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2008...

Tây Ninh: Báo cáo Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2015 và phương hướng tháng 8/2015

(06/07/2015)

BÁO CÁO Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 7/2015 và phương hướng tháng 8/2015

Kiên Giang- Báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6, kế hoạch tháng 7 và báo cáo 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015

(29/06/2015)

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang vừa có Báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 6, kế hoạch tháng 7 và báo cáo 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015.

Trang 1/97

Chuyên mục

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trong các nội dung đào tạo và tư vấn sau, nội dung nào các doanh nghiệp VN sẽ cần hơn ?

Website liên quan