Tin pháp chế
Mít tinh kỷ niệm ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10

Mít tinh kỷ niệm ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10

(16/10/2017)

Ngày 13/10/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ninh tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10.

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 01-30/9/2017

(16/10/2017)

Từ ngày 01-30/9/2017 Văn phòng SPS Việt Nam

Các yêu cầu mới trong việc quản lý tôm và các sản phẩm tôm nhập khẩu của Úc

(16/10/2017)

Ngày 07 tháng 09 năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc

Bộ Tài chính giới thiệu một số điểm mới về Danh mục và biểu thuế XNK

(16/10/2017)

Đây là Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (XNK)

Quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa

(16/10/2017)

Theo đó, Thông tư áp dụng đối với thương nhân Việt Nam

Bãi bỏ một số điều trong quy định quản lý chất lượng thép

(16/10/2017)

Theo đó, Thông tư 18/2017/TT-BCT bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền

(16/10/2017)

Dự thảo Thông tư quy định cấp, cấp lại Giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền

Quy định về quản lý hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

(10/09/2015)

Quy định áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

(09/09/2015)

Ngày 4/9/2015, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1359/QĐ-TĐC về phê duyệt " kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu"...

Thông tư Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

(07/09/2015)

Ngày 25 tháng 8 năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN về việc quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu...

Trang 1/71

Chuyên mục

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trong các nội dung đào tạo và tư vấn sau, nội dung nào các doanh nghiệp VN sẽ cần hơn ?

Website liên quan