Tin cảnh báo TBT Quảng Ninh
Dự thảo Tiêu chuẩn của Kenya đối với sản phẩm tất

Dự thảo Tiêu chuẩn của Kenya đối với sản phẩm tất

(11/08/2020)

Dự thảo Tiêu chuẩn của Kenya đối với sản phẩm tất

Dự thảo Quy định về Quy tắc và thủ tục áp dụng, cấp Giấy phép hiển thị nhãn hiệu của Thái Lan

(11/08/2020)

Thái Lan (TISI) thông báo dự thảo Quy định về Quy tắc và thủ tục áp dụng, cấp Giấy phép hiển thị nhãn hiệu Tiêu chuẩn về sản phẩm công nghiệp, Giấy phép sản xuất và Giấy phép nhập khẩu để bán

Dự thảo Quy định sửa đổi Quy định của EU về thông tin được cung cấp trên nhãn sản phẩm hữu cơ

(11/08/2020)

Ngày 05/8/2020 Ủy ban Châu Âu thông báo Dự thảo Quy định sửa đổi Phụ lục III của Quy định (EU) số 2018/848 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng như liên quan đến thông tin được cung cấp trên nhãn sản phẩm hữu cơ.

Dự thảo Tiêu chuẩn của Rwanda đối với Gạch và tấm granit sử dụng trong xây dựng

(11/08/2020)

Ngày 30/7/2020 Ban Tiêu chuẩn của Rwanda (RSB) thông báo dự thảo Tiêu chuẩn DRS 261: 2020 đối với Gạch và tấm granit sử dụng trong Xây dựng - Đặc điểm kỹ thuật.

Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật của Ecuador về Mũ đội đầu an toàn và bảo vệ

(11/08/2020)

Ecuador thông báo Dự thảo sửa đổi lần thứ hai (2R) của Quy chuẩn kỹ thuật của Ecuador PRTE INEN số 086" Mũ đội đầu an toàn và bảo vệ.

Dự thảo Tiêu chuẩn về Sản phẩm dệt tay của Rwanda

(11/08/2020)

Rwanda (RSB) thông báo Dự thảo Tiêu chuẩn DRS 165-1: 2020 Sản phẩm dệt tay – Phần 1: Yêu cầu chung.

Dự thảo Quy định đối với sản phẩm dây nối, phích cắm, ổ cắm của Ả Rập Xê Út

(11/08/2020)

Ả Rập Xê Út (SASO) thông báo dự thảo Quyết định đối với sản phẩm dây nối, phích cắm, ổ cắm

Dự thảo bản sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật về Gương kính phẳng được tráng bạc của Ecuador

(11/08/2020)

Ngày 08/7/2020 Cơ quan Tiêu chuẩn hóa của Ecuador thông báo Dự thảo bản sửa đổi đầu tiên (1R) của Quy chuẩn kỹ thuật Ecuador PRTE INEN 254:" Gương kính phẳng được tráng bạc".

Dự thảo sửa đổi Quy định Kỹ thuật về Bộ đồ ăn bằng gốm sứ dùng để tiếp xúc với thực phẩm của Ecuador

(11/08/2020)

Ecuador thông báo dự thảo sửa đổi thứ hai (2R) của Quy định Kỹ thuật Ecuador PRTE INEN số 010: "Bộ đồ ăn bằng gốm sứ dùng để tiếp xúc với thực phẩm

Dự thảo Tiêu chuẩn An toàn đồ chơi - Yêu cầu bắt buộc của Trinidad và Tobago

(11/08/2020)

Ngày 09/7/2020 Cục Tiêu chuẩn Trinidad và Tobago thông báo dự thảo Tiêu chuẩn An toàn đồ chơi - Yêu cầu bắt buộc.

Trang 1/50

Chuyên mục

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trong các nội dung đào tạo và tư vấn sau, nội dung nào các doanh nghiệp VN sẽ cần hơn ?

Website liên quan