Tin tổng hợp
Kế hoạch triển khai Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”

Kế hoạch triển khai Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”

(02/06/2020)

Ngày 25/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vê việc phê duyệt “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Vượt rào kỹ thuật, nông lâm thủy sản Việt Nam tự tin vào EU

(12/08/2020)

Vượt rào kỹ thuật, nông lâm thủy sản Việt Nam tự tin vào EU

Các tiêu chuẩn Châu Âu giúp ngăn chặn dịch Covid-19

(12/08/2020)

Các tiêu chuẩn Châu Âu giúp ngăn chặn dịch Covid-19

Phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo hướng hội nhập quốc tế

(12/08/2020)

Phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo hướng hội nhập quốc tế

Thúc đẩy hợp tác về TBT, tạo thuận lợi thương mại Việt Nam – Hàn Quốc

(12/08/2020)

Ngày 06/8/2020 đã diễn ra phiên họp lần thứ tư của Tiểu ban Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) thuộc Ủy ban hỗn hợp thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA).

9 định hướng chiến lược xây dựng phát triển hệ thống Tiêu chuẩn quốc gia đến 2035

(12/08/2020)

Mục tiêu chiến lược cho hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ở Việt Nam là hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước để sớm đạt được mục tiêu trở thành nước công nghiệp hoá.

Tiêu chuẩn IEC: Thúc đẩy tiêu dùng và sản xuất bền vững

(05/08/2020)

Tiêu chuẩn IEC: Thúc đẩy tiêu dùng và sản xuất bền vững

Quy định về ghi nhãn mác đối với pin Lithium

(29/07/2020)

Quy định về ghi nhãn mác đối với pin Lithium

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về than thương phẩm

(29/07/2020)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về than thương phẩm

Thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng tại các địa phương

(29/07/2020)

Thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng tại các địa phương

Trang 1/176

Chuyên mục

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trong các nội dung đào tạo và tư vấn sau, nội dung nào các doanh nghiệp VN sẽ cần hơn ?

Website liên quan